خانه / اسلایدر اصلی / 🟡 ال جی بی تی ها چه افرادی هستند؟

🟡 ال جی بی تی ها چه افرادی هستند؟

فرآیند رشد و بزرگ شدن می تواند سخت باشد؛ در این مسیر ممکن است با مشکلات مختلفی برخورد کنیم. اما می دانستید چه زمانی فرآیند رشد سخت تر می شود؟ زمانی که شما به عنوان عضوی از جامعه LGBTQ شناسایی شوید! درست در همین زمان نگاه افراد در جامعه به شما متفاوت تر خواهد بود و در جوامعی که این مسئله هنوز پذیرفته شده نیست، وضعیت بدتر خواهد شد!

ال جی بی تی کیو یعنی چه؟

 

باید بدانید که ال جی بی تی کیو یک کلمه مخفف شده است و طیف وسیعی از گرایش های جنسی را شامل می شود؛ افراد هم جنس گرا، دوجنس گرا، ترنسجندر و.. عضو جامعه LGBTQ در نظر گرفته می شود.

 

یادتان باشد نباید از اصطلاح جامعه هم جنسگرایان به معنای جامعه ال جی بی تی کیو استفاده کنید؛ چون این اصطلاح کامل و دقیق نیست و همه ی گرایش های جنسی را در بر نمی گیرد.

 

جنبش LGBTQ از دهه 1990 شروع شد و افرادی که سیس جندر نبودند یا دارای گرایش های دیگری همچون لزبین یا گی، ترنس بودند در این گروه جای گرفتند.

 

متاسفانه جوانان و افرادی که عضو جامعه ال جی بی تی کیو هستند، بیش از دیگر همسالان که عضو این جامعه نیستند، دچار آسیب و مشکلاتی همچون مشکلات زیر می شوند:

 

طرد از سوی خانواده

 

خودکشی

 

خشونت

 

بی خانمانی

 

ترک تحصیل

 

بازداشت شدن

 

تجربه بد رفتاری

 

تحقیر و توهین کلامی و غیر کلامی

 

برچسب اجتماعی

 

و…

 

اختلال هویت جنسی چیست؟

 

بر اساس کتابچه راهنما تشخیصی اختلالات روانی، اختلالات هویت جنسی زمانی به وجود می آید که فرد احساس نارضایتی مداوم و قوی رو از جنسیت خود ابراز می کند.

 

به عنوان مثال، افراد ترنس که جنسیت بدو تولد آن ها با جنسیت واقعیشان سازگار نیست. فردی که اختلال هویت جنسی دارد، دوست دارد زندگی اش مطابق با آن جنسیتی که دوست دارد، پیش برود.

 

اصطلاحات و لغاتی که در این باره باید بدانید، شامل موارد زیر می شود:

 

 جنسیت (GENDER)

 

یک سازه اجتماعی که برای طبقه بندی یک فرد به عنوان مرد، زن یا هویت دیگری استفاده می شود. جنسیت که اساساً با جنسیت تعیین شده در بدو تولد متفاوت است، اغلب با نقشی که فرد در جامعه ایفا می کند یا انتظار می رود که ایفا کند، ارتباط نزدیکی دارد.

 

 جراحی تطبیق جنسیت (GEN­DER AFFIRM­ING SURGERY)

 

جراحی تغییر جنسیت غلط است! این جراحی برای افراد ترنس، یعنی افرادی که هویت جنسی آن ها با جنسیتشان بعد از تولد یکسان نیست، استفاده می شود. در طی این جراحی بدن تغییر می کند. به این جراحی، جراحی تایید جنسیت هم گفته می شود.

 

 بی قراری جنسی (GEN­DER DYSPHORIA)

 

این اصطلاح به معنای ناراحتی شدیدی که یک فرد به دلیل عدم تطابق جنسیتی و جنسیتی که از بدو تولد به آن اختصاص داده شده احساس می کند، می باشد. این احساس ناراحتی یا نارضایتی می تواند باعث افسردگی و اضطراب شود و بر زندگی روزمره فرد تأثیر منفی بگذارد.

 

 بیان جنسیت (GEN­DER EXPRESSION)

 

چگونه افراد جنسیت خود را از طریق لباس، گفتار، رفتار و سایر عوامل به دیگران منتقل می کنند. بیان جنسیت با هویت جنسی یکی نیست. یک فرد می تواند یک جنسیت را بیان کند و در عین حال با جنسیت دیگر خود را بشناسد.

 

هویت جنسیتی (GEN­DER IDENTITY)

 

شناسایی درونی یک فرد به عنوان مرد، زن، چیزی در میان زن بودن یا مرد بودن  یا چیزی غیر از دو گزینه جنسی معمولی. هویت جنسی یک فرد برای دیگران قابل مشاهده نیست و می تواند با جنسیت تعیین شده در بدو تولد مطابقت داشته باشد یا متفاوت باشد.

 

 کوئیر (QUEER)

 

کوئیر به معنی عجیب و غریب است. به طور کلی می توان به هر فردی که عضو جامعه LGBTQ  است و دگر جنس گرا نیست، لقب کوئیر داد.

 

 پرسشگر (QUES­TION­ING)

 

فردی را توصیف می کند که هنوز در حال کشف و کاوش جهت گیری جنسی، هویت جنسی، بیان جنسیت یا ترکیبی از آن هاست. استفاده از این اصطلاح به فرد امکان می دهد تا به عنوان بخشی از جامعه LGBTQ شناسایی شود و در عین حال برچسب های دیگری را دریافت نکند و به دیگران بگوید هنوز در حال شناسایی هویت جنسی خودش است.

 

 دوجنسگرا (BISEXUAL)

 

افرادی که دوجنسگرا هستند، از نظر جنسی هم به زنان و هم به مردان گرایش جنسی دارند و می توانند با هر دو جنس ارتباط برقرار کنند.

 

 هم جنس گرا (HOMO­SEX­U­AL)

 

فردی را توصیف می کند که از نظر فیزیکی، عاطفی و جنسی جذب هم جنس می شود. البته باید بدانید به کار بردن این اصطلاح در جامعه LGBTQ  کمی منسوخ و ناپسند است.

 

 استریت (STRAIGHT)

 

این کلمه معادل کلمه دگرجنس گرا است. مردی که به زن گرایش دارد و زنی که به مرد گرایش دارد، استریت است.

 

تراجنسیتی

 

تراجنسیتی همان ترنسجندر است؛ ترنس کیست؟ فردی که هویت جنسی اش با جنسیتی که در بدو تولد دارد، یکسان نیست. مثلا مرد ترنسی که بدن منتسب به زنان دارد و زن ترنسی که بدن منتسب به مردان دارد اما خودش را زن هویت یابی می کند.

 

 ترنسجندر (TRANS­GEN­DER)

 

فردی که هویت جنسی اش با جنسیتی که با آن در بدو تولد متولد شده، یکسان نیست. مثلا فردی بدنی منتسب با اندام های زنانه دارد اما خودش را مرد هویت یابی می کند و در واقع مرد ترنس است نه زن.

 

این افراد عموما پوشش مناسب با هویت جنسی که ابراز می کنند دارند و در صورت تمایل می توانند برای عمل تطبیق جنسیت اقدام کنند.

 

عمل تطبیق جنسیت در کشور ایران قانونی و پذیرفته شده است. بعد از عمل افراد می توانند مدارک قانونی خود را به راحتی تغییر دهند.

 

 نان باینری (NON BINARY)

 

فردی را توصیف می کند که هویت جنسیتی اش خارج از ساختار دوجنسیتی (مرد یا زن) است. برای مثال، نان باینری بودن می تواند شامل موارد زیر شود:

 

فردی که خودش را هم زن و هم مرد می داند (آندروجین).

 

فردی که خودش را مابین زن بودن یا مرد بودن توصیف می کند (بیناجنسیتی).

 

فردی که هویت جنسی خنثی دارد (ای جندر).

 

فردی که چندین هویت جنسی دارد (بایجندر یا پن جندر).

 

فردی که هویت جنسی اش سیال است و با گذشت زمان تغییر می کند (جندر فلوید).

 

فردی که هویت جنسی نسبی یا ضعیفی دارد (دمی جندر).

 

و..

 

 دگر جنسگرا (HET­ERO­SEX­U­AL)

 

فردی که از نظر فیزیکی، عاطفی و جنسی جذب جنس مخالف خودش می شود. مثلا زنان به مردان جذب می شوند و مردان به زنان. در این صورت فرد استریت تلقی می شود.

 

 بیناجنس (INTER­SEX)

 

فردی که اینترسکس از نظر جسمانی، هورمونی، اندام ها و کروموزوم دارای یک جنسیت مشخص است، مثلا اندام های منتسب به مردان را دارد اما لحن صدا، موی صورت، حرکات و رفتارها شبیه جنس متضاد است، مثلا در این مثال زنانه است.

 

 ای جندر (AGENDER)

 

به فردی که خودش را دارای هیچ جنسیت خاصی نمی داند، ای جندر می گوییم. فردی که خودش را ایجندر هویت یابی می کند، در یک سن خاص اعلام می کند نه زن است و نه مرد! این فرد از نظر جنسیتی بی طرف است و خودش را متعلق به هیچ جنسیتی نمی داند.

 

این افراد از نظر جنسیتی خنثی هستند و ترجیح می دهند دیگران آن ها را با ضمایر مردانه یا زنانه صدا نزنند. بی جنسیت، فاقد جنسیت، جندرلس نام دیگر آن ها است.

 

نوتوا (Neutrois) اصطلاح دیگر مشابه اما متفاوت با ای جندر است؛ فردی که خودش را نوتوا می داند، یک جنسیت ناشناخته یا ناهمسو برای خودش تعریف می کند.

 

 حمایتگر (ALLY)

 

به فردی گفته می شود که در موقعیت های مختلف به صورت عمومی و آشکارا یا خصوصی از اعضای جامعه LGBTQ حمایت می کند و برای گسترش برابری تلاش می کند. همچنین به این موضوع اشاره دارد که افراد دگرجنسگرا و سیسجندر و همچنین افرادی از درون جامعه LGBTQ می توانند با یکدیگر متحد باشند.

 

 بی جنس گرا (ASEXUAL)

 

بی گرایشی جنسی، عدم تمایل به برقراری رابطه جنسی، نام دیگر این گرایش است. بی جنس گرا، فردی است که از نظر جنسی دیگران را جذب نمی کند و تمایلی به انجام رفتار جنسی و رابطه جنسی ندارد.

 

تفاوت این گرایش با مجرد بودن در این است که فردی که مجرد است از نظر جنسی جذب دیگران می شود اما ترجیح می دهد از رابطه جنسی خودداری کند اما این افراد اینگونه نیستند.

 

 دو جنسیتی (BIGENDER)

 

فردی را توصیف می کند که دارای دو جنسیت است. رفتارهای اجتماعی این افراد زنانه و مردانه است. این افراد خودشان را هم زن و هم مرد هویت یابی می کنند و همزمان هر دو جنسیت را تجربه می کنند.

 

 سیس جندر ( CISGENDER)

 

فردی که خودش را با هویت شناسنامه ای اش هویت یابی می کند. اگر در شناسنامه مرد است، خودش را مرد می داند و بالعکس. درواقع سیسجندر از نظر جنسیتی با هویت جنسی اش همسو است. فردی که ظاهر جنسی مردانه دارد و خودش را مرد می داند، سیسجندر است.

 

در این مورد فقط در مورد هویت جنسی صحبت می کنیم نه گرایش جنسی! سیس جندر بودن نقطه مقابل تراجنسیتی بودن است.

 

 ان بی (ENBY)

 

این کلمه مخفف کلمه نان باینری (non­bi­na­ry) است. البته همه ی افراد نان باینری تمایل به استفاده از این اصطلاح ندارد. این افراد ترجیح می دهند با ضمیر آن ها خطاب بشوند.

 

 گی (GAY)

 

فردی که از نظر گرایش جنسی جذب هم جنس خودش می شود. به اصطلاح هم جنس گرا است. یک فرد برای اینکه خودش را همجنس گرا معرفی کند نیازی به تجربه های جنسی مختلف ندارد. عموما اصطلاح گی برای مردان همجنسگرا استفاده می شود.

 

یادتان باشد به کار بردن کلمه همجنس باز به جای همجنس گرا درست نیست و به نوعی توهین آمیز تلقی می شود.

 

 لزبین (LES­BIAN)

 

زنی را توصیف می کند که از نظر عاطفی، جسمانی و جنسی جذب زن دیگر می شود.  رابطه زن با زن لزبین نام دارد. یک زن اگر قرار باشد خودش را لزبین بداند نیازی به تجربه های جنسی ندارد.

 

 جنسیت متغیر (GEN­DER FLUID)

 

فردی که در طول زمان جنسیت خودش را تغییر می دهد و هویت های مختلفی برای خودش قائل است. البته هر فردی که هویت جنسیش رو تغییر بده یا بیان نکند، دارای هویت متغیر نیست.

 

 پانسکچوال (PAN­SEX­U­AL)

 

فرد پانسکچوال یا همه جنس گرا از نظر عاطفی، فیزیکی و جنسی می تواند مجذوب هر جنسیتی شود.

 

 ترنس هراسی (TRANSPHOBIA)

 

ترنس هراسی به ترس یا تعصب و تبعیض علیه افرادی اشاره دارد که تراجنسیتی هستند یا تصور می شود که هنجارهای جنسیت، هویت جنسیتی یا بیان جنسیت را زیر پا می گذارند.

 

در حالی که نظرات یا نگرش‌های ترنس هراسی اغلب غیرعمدی هستند، اما می‌توانند باعث آزار و اذیت افراد ترنس‌جندر شوند.

 

 کام اوت (COME OUT)

 

زمانی که افراد اقدام به بیان گرایش یا هویت جنسی خود می کنند، به اصطلاح گفته می شود، کام اوت می کنند. کام اوت کردن در محیط خانواده می تواند با چالش های مختلفی همراه باشد.

 

بسیاری از والدین توانایی پذیرش این مسئله را ندارند. اما زمانی که یک فرد در جامعه کام اوت می کند و در مورد خود واقعی اش صحبت می کند، مخصوصا اگر فرد مشهور یا شناخته شده ای باشد، به دیگران جرات و جسارت می دهد و آن ها را ترغیب می کند از خودشان بودن واهمه نداشته باشند و از دیگران نترسند.

 

تغییرات اصطلاح ال جی بی تی

 

جامعه رنگین کمانی را در ابتدا با اصطلاح LGBT می شناختند؛ ال جی بی تی سر واژه و مخفف کلمات، لزبین(همجنس گرا زنان)، گی( همجنس گرا مردان)، دوجنس گرا و ترنسجدر است.

 

اما جامعه رنگین کمانی فقط به این گرایش ها محدود نمی شود؛ پس به مرور زمان این سر واژه یا اصطلاح تغییر کرد و به شکل، LGBTQIA+ در آمد؛ چه مواردی به این سرواژه اضافه شد؟ پرسشگر، بیناجنس، کوئیر و بی جنس گرا و دیگران.

 

پرچم ال جی بی تی

 

پرچم رنگین کمانی، نشانه افراد اقلیت جنسی است. این پرچم در سال 1987 توسط هنرمندی به نام گیلبرت بیکر طراحی شد و در همان سال به نشانه آزادی این افراد بالا رفت و مورد استفاده قرار گرفت.

 

رنگ بنفش در پایین پرچم نشانه زنان همجنس گرا و رنگ قرمز بالای آن نشانه مردان همجنس گرا است. پرچم اولیه به مرور زمان دستخوش تغییراتی شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سرویس های روان شهر